Evidencija radnog vremena


Prednosti uvođenja sistema evidencije radnog vremena su višestruke: zamenjeno je ručno računanje radnog vremena, povećana je radna disciplina, a kroz povećanje radne discipline dolazi se do znatnih ušteda, povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla.

U stvari, reč je o jednom od najčešćih ulaganja sa brzim i efektivnim vraćanjem uloženih sredstava. Navešćemo jedan jednostavan primer: Ako je dnevna ušteda (2 izostanka ili kašnjenje po 15 minuta) 30 minuta sa prosečnom cenom radnog sata u Srbiji od 1,3 eura dolazimo do sledećeg zaključka - za 20 zaposlenih ušteda na godišnjem nivou je 3,500 eura. Za 50 zaposlenih ušteda je 8,600 eura itd.

Predstavljamo Vam najprodavaniji uređaj kod nas - iGuard. Sistem je baziran na IP tehnologiji sa identifikacijom pomoću šifre, proximity kartice i otiska prsta. Instaliran je u objektima mornarice i avijacije USA. Kompletna razvijena rešenja za povezivanje uređaja mrežom, internetom ili GPRS komunikacijom.

 

Radnik Tesla sistema podešava uređaj za evidenciju radnog vremena

LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »